ВОД-ВАР ИНЖЕНЕРИНГ

Изведба на водоводни, канализациони мрежи и други хидротехнички објекти.

badge

ПОСТОИМЕ ОД 2010


ПОСТОИМЕ ОД 2010

Кои сме ние?

За нас

“ВОД-ВАР ИНЖЕНЕРИНГ” ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, основана во 2010 година во приватна сопственост, e трговско друштво за производство, трговија и услуги со седиште на ул.Видое Смилевски Бато бр. 5 локал 8а, Општина Аеродром,Скопје. Основна дејност на компанијата е изведба и проектирање на водоводни, канализациони мрежи и други хидротехнички објекти. Во тековното работење има реализирано голем број на проекти низ цела Македонија, каде како Инвеститори се јавувале правни лица и Владата на Република Македонија преку нејзините ресорни Министерства, Општините и странски земји и организации преку нивните донации. Фирмата располага со стручен кадар кој навремено, професионално и квалитетно, со соодветна градежна опрема, ги исполнуваат поставените задачи со цел да излезат во пресрет на потребите на своите клиенти.

Од нејзиното основање до денес, фирмата се стреми за постојан пораст како на стручниот кадар така и на се поголемиот број на реализирани проекти, кои се доказ за нашето долгогодишно и квалитетно работење. За тоа говорат и бројните признанија, меѓу кои и сертификатот на деловна успешност кој ВОД-ВАР ИНЖЕНЕРИНГ го доби во јули 2018 година.

ЛИЦЕНЦИ И СЕРТИФИКАТИ

Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ИЗВЕДБА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ПРОЕКТИРАЊЕ
УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ

Наши услуги

Girl in a jacket

ВОДОВОДНИ МРЕЖИ

Girl in a jacket

КАНАЛИЗАЦИСКИ МРЕЖИ

Girl in a jacket

ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ

Наши услуги

ПАРТИ СЕРВИС ЛЕО

(Март 2019 – Април 2019)

Изведба на внатрешна водоводна мрежа

ВАРДАРГРАДБА ДОО СКОПЈЕ

(Април 2019 – Јули 2019)

Изведба на канализационен систем во село Просениково и село Дабиле, Струмица

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

(Јули 2019 – Мај 2020)

Изведба на нова водоводна мрежа за водоснабдување со питка и санитарна вода во касарна “Јане Сандански” Штип

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

(Февруари 2020 – Декември 2020)

Реконструкција на водоводни линии и атмосферска канализација на улици во с.Сопот, Кавадарци

ОПШТИНА БОГДАНЦИ

(Август 2020 – Октомври 2020)

Изградба на атмосферска канализација на ул. “Петар Мусев” со реконструкција на дел од колекторски систем

МАКОТЕРМ

(Октомври 2020 – Декември 2020)

Изградба на фекална канализациона мрежа во с.Фурка, Дојран

МАКОТЕРМ

(Ноември 2020 – Декември 2020)

Изведба на водоводна мрежа во касарна Илинден

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

(Март 2021)

Изградба на дел од водоводна мрежа во с.Крушица, Општина Свети Николе

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

(Март 2021 – Април 2021)

Изградба на доводен цевковод за технолошка вода во индустриска зона во Неокази, Општина Пробиштип

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

(Јули 2021 – Август 2021)

Изградба на резервоар за вода за висока зона од 50м 3 (50000лит.) во с.Зрновци

ОПШТИНА БЕРОВО

(Август 2021 – Септември 2021)

Реконструкција на водоснабдителна мрежа во с.Владимирово за крак 1: Резервоар – Ј1 – Ј2

ОПШТИНА БОГДАНЦИ

(Август 2021 – Декември 2021)

Изградба на систем за водоснабдување на село Селемли од бунарско подрачје во Општина Богданци

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

(Февруари 2022 – Март 2022)

Изведба на водоводна линија за технолошка вода во ОЕ Преработка, Прилеп

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

(Март 2022 – Април 2022)

Изградба на водоводна мрежа во с.Летевци

ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

(Март 2022)

Изградба на системи за одведување на отпадни води на територијата на Општина Петровец, Индустриска зона Ќојлија

ПОРТЛАНД ОПЦ, СТРУМИЦА

(Јуни 2022)

Испитување на цевковод за фекална канализација во с.Ранковци

Контакт

ИМАТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

Адреса

бул.В.С.Бато 5 лок.8-а, Скопје

Loading
Your message has been sent. Thank you!